HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm IVMS-4200 cho camera Hikvision trên Macbook một cách đơn giản và dễ sử dụng

Ngày đăng: 30-05-2021

703 lượt xem

Tải về và Cài Đặt Phần mềm IVMS-4200 Cho MAC OS

 

 • Tải về File cài đặt cho phần mềm Trên MAC OS của bạn

 

Bạn có thể tham khảo: Download và hướng dẫn chi tiết phần mềm IVMS 4200 trên máy tính khác

 

Vào cài đặt bảo mật của MAC với quản lý hệ thống

 

 • Bạn vào cài đặt của máy MAC của bạn => Click Chuột phải vào biểu tượng cài đặt => Chọn System Preferences

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Trong phần này => Bạn tìm đến mục Security & Privacy để tiếp tục để quản lí bảo mật và riêng tư trên MAC

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Trong mục Security & Privacy => bạn chọn Genaral => Và chọn tiếp Open Anyway  và  Chọn tiếp Open

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Tới lúc này bạn đã có thể chạy file cài đặt IVMS-4200 cho MacBook

 • Tìm File cài đặt đã tải về và chạy cài đặt
 • Chọn Continue để tiếp tục cài đặt
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Tiếp tục chọn install để Tiến hành cài đặt
 • Bạn nhập User và mật khẩu cho máy MAC OS của bạn và chọn tiếp Install Software

 

 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Đợi Phần mềm được cài vào máy của bạn nữa là xong

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Thêm Camera HIKVISION Vào phần mềm IVMS-4200 cho MAC OS

 

 • User và Password để truy cập phần mềm bạn nhé và Register
 • Chọn enable Auto Login nếu bạn thấy không cần thiết phải nhập mật khẩu mỗi lần mở phần mề lên
 • Bạn có thể Xóa đi cài đặt lại phần mềm nếu bị mất mật khẩu và không thể đăng nhập vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Có thông báo này khi phần mềm được bật lên, bạn cứ Cancel nó đi là được rồi

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Chọn các mục cần thiết trong phần mềm để sử dụng
Phần mềm được thiết kế với dạng các Module , bạn có thể chọn các mục trong Control Panel để sử dụng các chức năng cần thiết
 • Mainview để xem trực tiếp
 • Phát lại Video với Remote PlayBack
 • Quản lý thiết bị với Device Management

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Thêm camera lên phần mềm với phần quản lí thiết bị Device Management
 • Thêm camera Hikvision vào phần mềm với Hik-Connect Domain giống như cách bạn đang dùng trên điện thoại
 • Chọn Device Management => Chọn tiếp Add => Chọn chế độ thêm là Hik-Connect => Chọn vùng miền quốc gia về Vietnam => Và Login

 

 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 
 • Đăng nhập vào phần mềm với tài khoản Hik-Connect bạn đang sử dụng

 

Xem trực tiếp với Live View TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • LiveView sẽ giúp bạn xem trực tiếp các camera đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Phát lại Video với Remote Playback TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • Remote Playback sẽ giúp bạn xem lại các camera hikvision đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn
 • Chọn các camera bạn muốn phát lại, Chọn khoảng thời gian bạn muốn tìm kiếm files ghi , Search để tìm kiếm và mở files Video đó lên

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Cách Gán Camera với Hik-Connect Domain TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Thêm thiết bị vào phần mềm với dịch vụ tên miền Hik-Connect Domain sau khi bạn đã đăng nhập tài khoản Hik-Connect vào phần mềm
 
Yêu cầu: Camera IPC hoặc Đầu ghi DVR/NVR đã được mở port mới có thể sử dụng
 • Trong mục Hik-connect sau khi đã đăng nhập tài khoản => Bạn chọn thiết bị bạn đang sử dụng => Nhập User và Mật khẩu đăng nhập camera => Chọn Add ( là camera sẽ tự động được chuyển sang chạy chế độ tên miền động)

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền CAMERADDNS TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền Camera DDNS thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ IP/Domain
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Nhập chính xác tên miền bạn đang sử dụng
 • Port : là Server Port của camera, Mặc định là 8000
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền HiDDNS Vào Phần Mềm IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền HiDDNS của HIKVISION thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ HiDDNS
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Để mặc định , không thay đổi
 • Domain  Name : Nhập vào tên miền bạn đang sử dụng
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Xem trực tiếp với Live View TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • LiveView sẽ giúp bạn xem trực tiếp các camera đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Phát lại Video với Remote Playback TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

 • Remote Playback sẽ giúp bạn xem lại các camera hikvision đã được thêm vào phần mềm , sử dụng các chức năng của camera dưới thanh công cụ nếu muốn
 • Chọn các camera bạn muốn phát lại, Chọn khoảng thời gian bạn muốn tìm kiếm files ghi , Search để tìm kiếm và mở files Video đó lên

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Cách Gán Camera với Hik-Connect Domain TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Thêm thiết bị vào phần mềm với dịch vụ tên miền Hik-Connect Domain sau khi bạn đã đăng nhập tài khoản Hik-Connect vào phần mềm
 
Yêu cầu: Camera IPC hoặc Đầu ghi DVR/NVR đã được mở port mới có thể sử dụng
 • Trong mục Hik-connect sau khi đã đăng nhập tài khoản => Bạn chọn thiết bị bạn đang sử dụng => Nhập User và Mật khẩu đăng nhập camera => Chọn Add ( là camera sẽ tự động được chuyển sang chạy chế độ tên miền động)

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền CAMERADDNS TRÊN IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền Camera DDNS thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ IP/Domain
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Nhập chính xác tên miền bạn đang sử dụng
 • Port : là Server Port của camera, Mặc định là 8000
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK
 

Cách Thêm Camera với tên miền HiDDNS Vào Phần Mềm IVMS-4200 CHO MACBOOK

 

Nếu bạn đang sử dụng tên miền HiDDNS của HIKVISION thì tiếp tục vài đặt , Bạn thêm camera vào phần mềm với chế độ HiDDNS
 • Nickname : Đặt tên bất kì
 • Address : Để mặc định , không thay đổi
 • Domain  Name : Nhập vào tên miền bạn đang sử dụng
 • Username/ Password : Tài khoản và mật khẩu đăng nhập thiết bị
 • Add và camera đã được thêm vào phần mềm

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM IVMS-4200 CAMERA HIKVISION TRÊN MACBOOK

 

Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
 
08 9898 0626
 

HIKVISION - CAMERA BÁN CHẠY SỐ 1 THẾ GIỚI

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Tiếng Anh
Tiếng Anh