...

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION

Là đầu ghi hình Hikvision chuyên dụng dùng cho hệ thống Camera Hikvision, cũng vẫn có chức năng chính là lưu lại hình ảnh mà Camera Hikvision thu lại được sau đó sử lý và xuất ra ngoài cho người dùng nhìn thấy thông qua thiết bị màn hình hiển thị

Tiếng Anh
Tiếng Anh