MÁY CHẤM CÔNG HIKVISION

Máy chấm công Hikvision có thể kết hợp các phương pháp xác thực khác nhau trong hệ thống kiểm soát vào ra, chẳng hạn như thẻ ID, vân tay, mật khẩu, hình ảnh khuôn mặt và mã QR, cùng nhiều phương pháp khác.

Tiếng Anh
Tiếng Anh