Ổ CỨNG CAMERA

Ổ cứng camera thiết bị chuyên dùng cho việc lưu trữ dữ liệu ghi được từ camera giám sát, giúp người dùng có thể xem lại video trong trường hợp cần thiết.

DMCA.com Protection Status