HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ XUẤT DỮ LIỆU MÁY CHẤM CÔNG HIKVISION

Hướng dẫn thao tác tìm kiếm và xuất dữ liệu máy chấm công Hikvision

Ngày đăng: 16-10-2022

145 lượt xem

Thu thập dữ liệu chấm công trong tháng

 
Đối với máy chấm công hikvision, khách hàng có thể thu thập dữ liệu chấm công từ thiết bị thông mang quan Lan hoặc Internet.
 
Người sử dụng vui lòng chọn: Quản lý chấm công / Phân tích chấm công / Báo cáo chấm công : 
 
 • Chọn ngày đầu tiên của tháng và ngày cuối cùng của tháng.
 • Lựa chọn bộ phận cần thu thập dữ liệu chấm công.
 • Chọn tải lên từ thiết bị cần thu thập dữ liệu.

 

Tính toán dữ liệu chấm công trong tháng

 
Sau khi thu thập dữ liệu từ máy chấm công, khách hàng tiến hàng tính toán dữ liệu. Tính toán dữ liệu sẽ đưa ra kết quả về tình trạng chuyên cần của nhân sự. Các yếu tố sẽ được thể hiện trong việc tính toán gồm có: 
 • Tính toán thời gian tham gia làm việc. 
 • Thời gian nhân sự tăng ca mỗi ngày.
 • Nhận sự đến muộn, và về sớm hơn so với qui định.
 • Qui trình: Quản lý chấm công / Phân tích chấm công / Tính toán chấm công.
 
 

Chọn kiểu báo cáo chấm công từ thiết bị Hikvision

 
Sau khi tính toán dữ liệu hoàn thành, chúng ta lựa chọn mẫu báo cáo phù hợp với mục đích của mình. Đối với các sản phẩm hikvision, chúng ta có các mẫu báo cáo sau:
 
 • Báo cáo hàng ngày / hàng tháng: Hiển thị tổng hợp thời gian làm việc, công làm trong một tháng, số lương giờ tăng ca trong tháng.
 • Bắt đầu / Kết thúc: Thể hiện thời gian đầu tiên và cuối cùng trong ngày làm việc.
 • Báo cáo truy cập: Tổng hợp toàn bộ số lần nhân viên chấm công trên thiết bị.
Chấm công linh hoạt:
 
 • Quy trình chọn báo cáo chấm công: Quản lý chấm công / Phân tích chấm công / Báo cáo
 
 
 

Các mẫu báo cáo chấm công hikvision

 
Mẫu báo cáo hàng ngày
 
 
Báo cáo tổng hợp theo tháng
 
 
 
Mẫu báo cáo bắt đầu kết thúc
 
 

Thao tác chi tiết xuất file máy chấm công trên phần mềm IVMS-4200

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đừng ngại, hãy bắt máy GỌI NGAY để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí:
 
08 9898 0626
 

HIKVISION - CAMERA BÁN CHẠY SỐ 1 THẾ GIỚI

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Tiếng Anh
Tiếng Anh