HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

Hướng dẫn cài đặt và lắp đặt camera quay quét Ezviz C8C từng bước mà ai cũng có thể thao tác theo được

Ngày đăng: 24-06-2021

475 lượt xem

Kết nối camera quay quét Ezviz C8C

 

    Tìm hiểu sản phẩm camera quay quét C8C

  • Kết nối nguồn cho camera C8C

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Đèn nhấp nháy xanh báo hiệu: Camera đã được cấp nguồn và sẵn sàn kết nối wifi

 

Bước 2 tải phần mềm Ezviz về máy điện thoại

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Vào ứng dụng đăng ký tài khoản

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Có thể sử dụng email hoặc số điện thoại để đăng ký

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Nhập địa chỉ email và Password. Mã code sẽ được gởi về email của bạn

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Nhập mã code bạn đã nhận được

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Nhấp vào dấu '+' để thêm thiết bị 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8CHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Scan mã QR code được dán ở thân sau camera hoặc trên sách hướng dẫn cài đặt nhanh

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Kết nối camera với wifi hoặc bạn có thể cắm dây lan trực tiếp

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C

 

  • Làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt camera C8C

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ LẮP ĐẶT CAMERA QUAY QUÉT EZVIZ C8C